start me up. I'll never stop

Begin van de lessen 2021-2022

De informatie hieronder gaat over het lopende jaar, maar blijft ongeveer geldig het komende jaar. Kortelings wordt alle informatie up to date gebracht.

* Voor AML-, IML- en VML-leerlingen:

U vindt alle nodige info hieronder en enkele dagen vóór de eeste les krijgt u ook nog per e-mail wat info over uw klas en monitor.

De lessen IML van dinsdagavond starten op 5 oktober 2021.
- 17.00u-18.30u : 1IMLa en 2IMLa
- 18.30u-20.00u : 3IMLa en 4IMLa

De lessen AML en IML van woensdagnamiddag starten op 6 oktober 2021:
- 14.00u-15.00u : AML
- 14.00u-15.30u : 1IMLb en 1IMLc
- 15.30u-17.00u : 2IMLb en 2IMLc
- 17.00u-18.30u : 3IMLb
- 18.30u-20.00u : 4IMLb

De lessen VML voor volwassenen van donderdagavond starten op 7 oktober 2021:
- 20.00u-21.30u : 1VML en 2VML

Uitsluitsel over in welke les - dinsdag of woensdag - de leerling geplaatst werd, krijgt u ten laatste op 28 september 2021.

* Voor instrumentleerlingen:

De instrumentlessen starten in de week van maandag 4 oktober 2021. Maar eerst is er de uurbespreking.