remember me

 • Hoe verzamelen wij gegevens over u:
  • via het online formulier dat u invult bij het inschrijven;
  • uit eventuele vervolgmails (naar jma.dehommel@gmail.com) op het inschrijvingsformulier voor correctie van gegevens;
  • via het eventuele weekdagvoorkeurformulier (indien we genoodzaakt zijn leerlingen te vragen van de dinsdagse notenleerles naar de woensdagse over te stappen of omgekeerd);
  • door de registratie door de monitoren van uw aanwezigheid in de lessen;
  • via het online formulier om ons uw al dan niet deelnemen aan het concert mede te delen;
  • via het online afscheidsformulier dat we u vragen in te vullen als u aangeeft niet in te schrijven voor het volgende jaar;
  • via het (hopelijk eenmalige) online formulier dat we u vragen in te vullen voor het verzamelen van het rijksregisternummer van onze leerlingen in het kader van de contactopsporing in verband met Covid-19;
  • door het eventueel maken van foto's of video-opnames tijdens lessen, toonmomenten of het jaarlijkse concert.
 • Waarvoor gebruiken we de zo verzamelde gegevens:
  • we gebruiken deze gegevens voor de goede organisatie van ons aanbod aan de leerlingen; dit behelst:
   • controleren of uw inschrijving in orde is volgens ons huishoudelijk reglement;
   • opstellen van klaslijsten en lesroosters ten behoeve van uzelf en de monitoren;
   • alle collectieve communicatie per e-mail, globaal of gepersonaliseerd, ivm met de lessen, het concert, de toonmomenten, ...;
   • eventuele individuele communicatie, per e-mail of telefonisch, ivm persoonlijke gebeurtenissen of situaties;
   • opmaak van subsidieaanvraag bij de gemeente;
   • opmaak van geanonimiseerde statistische overzichten ter ondersteuning van beleidsbeslissingen.
  • e-mailadressen gebruiken we ook voor uitnodigingen voor door ons georganiseerde activiteiten die open staan voor het algemene publiek.
  • foto's en video-opnames publiceren we mogelijk op onze website en facebook-pagina.
 • Met wie delen wij deze gegevens:
  • onze monitoren krijgen een deel van deze gegevens; ook zij mogen deze enkel gebruiken zoals beschreven in voorgaande paragraaf;
  • verkopen of doorgeven aan derden doen we niet.
 • Hoe lang bewaren we deze gegevens:
  • zo lang u bij ons een inschrijving 'lopende' heeft;
  • een inschrijving voor een bepaald jaar is 'lopende' vanaf het moment dat u ze indient tot aan het begin van het eropvolgende jaar;
  • anders gezegd: we bewaren al uw gegevens zolang u bij ons elk jaar opnieuw inschrijft en we wissen alle gegevens als u aan het begin van een jaar niet opnieuw ingeschreven bent;
  • uitzondering: de e-maildressen bewaren we nog 5 jaar na het aflopen van uw laatste inschrijving.
 • Hoe bewaren we deze gegevens:
  • in het Content Management System "Quickersite" waarop onze website gebouwd is;
  • op www.dropbox.com;
  • op de PC's en smartphones van bestuursleden en monitoren;
  • bestuursleden en monitoren worden aangemoedigd de nodige beveiligingshygiĆ«ne in acht te nemen aangaande hun toestellen en accounts.
 • Wat mag u ons vragen over uw gegevens:
  • als u nog een inschrijving lopende heeft (zie hierboven):
   • een afschrift van deze gegevens te krijgen - klik hier;
   • deze gegevens te laten aanpassen - klik hier;
  • als u geen inschrijving meer lopen heeft:
   • kan u ons vragen wat u wil, we hebben het dan gewoon niet meer;
 • En als uw computer een cookie wil, zal u dat zelf moeten bakken.

 

template by JStemplates.com