how can you have any pudding if you don't eat your meat

Regels, afspraken en tradities

De opdracht aan de monitoren luidt: iedere leerling precies 27 lessen aanbieden, niet meer en niet minder; dit geldt zowel voor de klassikale notenleerlessen (AML, IML, VML) als voor de individuele instrumentlessen.

De lessen beginnen begin oktober en kunnen doorgaan tot einde juni. Daartussen liggen meer dan 30 schoolweken. De monitoren mogen en moeten dus af en toe een les laten wegvallen. Meerdere van onze monitoren zijn nog studenten en laten dus wegens blok en examens wel eens lessen wegvallen in de periode half januari tot half februari en in juni.

Als aangeboden les wordt geteld:

  • iedere les in het normale vaste rooster afgesproken tijdens de uurbespreking tenzij tijdig door de monitor geannuleerd;
  • iedere inhaalles waarvoor de leerling vooraf zijn akkoord gegeven heeft voor datum en tijdstip,

En dat onafhankelijk van het al dan niet afwezig of verontschuldigd zijn van de leerling.

template by JStemplates.com