how can you have any pudding if you don't eat your meat

Regels, afspraken en tradities

Gespreide betaling van de bijdrage is mogelijk.

  • U vinkt die optie aan in het inschrijvingsformulier.
  • Wij doen u dan per e-mail een voorstel van bijdrageplan.
  • We verdelen de te betalen bijdrage in maandelijkse schijfjes van ongeveer €50.
  • Het aantal schijfjes wordt dus bepaald door de te betalen bijdrage: als u bijvoorbeeld €250 bijdrage moet betalen, worden dat 5 schijfjes van precies €50.
  • U stort telkens op de eerste dag van de maand één schijfje, bij voorkeur met een doorlopende opdracht aan uw bank.
  • We doen minstens 3 schijfjes; daardoor is het bedrag per schijfje misschien nog lager dan €50.
  • Anderzijds doen we maximaal 9 schijfjes; anders moet u misschien nog betalen terwijl de lessenreeks al geëindigd is.
  • Eventuele meerdere inschrijvingen van één gezin, worden samengenomen in één bijdrageplan.
template by JStemplates.com